Áp lực sẽ tạo ra động lực - Mục tiêu, thử thách sẽ khiến bạn trở nên có Giá trị - NewJobTimes - Việc làm và Cơ hội

Post Top Ad

thenewjobtimes@gmail.com

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2023

Áp lực sẽ tạo ra động lực - Mục tiêu, thử thách sẽ khiến bạn trở nên có Giá trị

Thật đáng ngưỡng mộ khi ta đang có nhiệm vụ, cùng mục tiêu cụ thể để hoàn thành chúng. Tôi và bạn tồn tại ở đây chắc chắn phải để làm một điều gì đó. 
Thực tế, trân trọng, xây dựng giá trị chung, bạn sẽ cùng lúc nâng tầm giá trị. 

Đừng quá ngộ nhận việc mình nhất định phải trở thành cái gì đó khi bạn còn quá trẻ hoặc chưa có đủ kiến thức.  Khi bạn tạo ra giá trị, bạn chính là người thành công.

Trên đời không có thứ tốt nhất , mà chỉ có thứ tốt hơn, đây là quy luật của tự nhiên . Những thứ người khác không làm được thì chưa hẳn bạn sẽ không làm được, và ngược lại. Vì thế, thử thách chính là cơ hội, mục tiêu chính là kim chỉ nam cho sự đột phá.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad